تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - عشق و عقل
عشق و عقل

شایسته آن است منطق و شوق یا عقل و عشق همچون دو مهمان عزیز در خانه شما با هم زندگی کنند. بی گمان شما مهمانی گرامی تر از مهمان دیگر نخواهید داشت. زیرا هرکس به یکی از آنها بیشتر عنایت کند ، مهر و ایمان هر دو را از دست خواهد داد.

جبران خلیل جبران - تندیس پیامبر


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 01:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: