تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - حرکت با خداوند
حرکت با خداوند

خداوند به نحوه اندیشه های ما آشنا است. و تا زمانی که واپسین آرزوهای دنیایی خود را تسلیم او نکنیم ، خودش را به ما نشان نمی دهد، تا این که از او بخواهیم هدایتمان کند و در اختیارمان گیرد.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - سخنان یوگاناندا


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 01:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: