تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - خداوند
خداوند

الهی نزد تو می آیم ، چون تو استاد آفرینشی ، و دست بردار نیستم تا زمانی که با من لب به سخن بگشایی و چنان کنی که حضور تو را احساس کنم. بی تو زندگی مباد.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - جستجوی ابدی انسان


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 01:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: