تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - شناخت
شناخت

شخصی که همسایه خود را چاپلوسی می کند ، دام برای پایهایش می سازد.

امثال سلیمان - عهد قدیم - کتاب مقدس


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: