تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - معرفت
معرفت

از معصیت اهل زمین حاکمانش بسیار می شوند ، اما مرد فهیم و دانا استقامتش برقرار خواهد ماند.

امثال سلیمان - عهد قدیم - کتاب مقدس


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 01:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: