تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - فیلسوف و رفتگر
فیلسوف و رفتگر

فیلسوفی به رفتگری گفت : برای تو نگرانم. تو شغل کثیف و دشواری داری. رفتگر گفت : متشکرم آقا، می توانم شغل شما را بپرسم؟ فیلسوف پاسخ داد : من افکار و تمایلات و اعمال مردم را مطالعه می کنم. سپس رفتگر در حالیکه می رفت تا جارویش را بردارد ، لبخندی زد و گفت : من هم برای تو نگرانم.

جبران خلیل جبران - تندیس پیامبر

نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 01:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: