تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - صبر
صبر
صبر را با تمام وجودت تجربه نما ، بگذار زمانهای خداوند پدید آیند ، بگذار خداوند آنچه را که شایسته است در زمان مخصوصش برایت به انجام برساند.
دنیا، محلی است نیکو برای آنانکه با خداوند تجربه اش می کنند.
دنیا ، محلی است مهیب برای آنانکه خداوند را فراموش می کنند.
دنیا ، نسبی است برای من و برای تو و تو می دانی که هرچیز اگر حقیقت بود
نیکویی تمام بود.
ش.و - درخشش درون

نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 01:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: