تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - آزادی
آزادی

آزادی یعنی عمل کردن با هدایت روح، نه با فشار آرزو ها و عادات. اطاعت از خویشتن به اسارت منجر می شود، در حالی که فرمانبرداری از روح ضامن آزادی است.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - سخنان یوگاناندا


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: