تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - وسعت
وسعت

هر لحظه ابدیت است، چون ابدیت را می توان در هر لحظه تجربه کرد. پس هر لحظه خود ابدیت است. هر دقیقه و هر ساعت پنجره ای است که شما می توانید از آن ناظر بر ابدیت باشید. زندگی بس کوتاه است و در عین حال پایان ناپذیر. روح ما ماندگار است، اما شما باید در فصل کوتاه این زندگی ، بیشترین مقدار جاودانگی را درو کنید.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - جلسات تدریس


نوشته شده توسط شادمهر در جمعه 16 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: