تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - قضاوت
قضاوت

مسیح گفت : قضاوت نکن تا در مورد تو قضاوت نکنند. او نگفت : هرگز قضاوت نکن. بلکه هرگاه در مورد دیگران قضاوت کردی ، منتظر باش تا دیگران هم در مورد تو قضاوت کنند.

دوم اینکه مسیح بلافاصله بعد از این جمله گفت : ای انسان ریاکار! نخست تیر چوبی را از چشم خود خارج کن تا بتوانی تراشه چوب را در چشم برادرت به راحتی مشاهده کنی. به عبارت دیگر مسیح معتقد است قبل از اینکه در مورد دیگران قضاوت کنید ، در مورد خودتان به قضاوت بنشینید.

ام.اسکات پک - در ادامه راه کم گذر


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: