تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - تحصیل علم
تحصیل علم

جستجوی دانش علمی ، در جای خود رفتاری خداشناسانه است؛ رفتاری که مستلزم تسلیم شدن به نیرویی برتر است، حتی اگر به تمامی پرسش ها پاسخ ندهد.

ام.اسکات پک - در ادامه راه کم گذر


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: