تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - سرزنش و بخشش
سرزنش و بخشش

بیش تر انسانها اگر متوجه شوند گناه یا نقصی در وجود آن ها هست که موجب شکست آن ها می شود، به اصلاح آن می پردازند. از نظر من، کسانی که این گونه رفتار نمی کنند ، مردمان دروغ ، هستند. زیرا یکی از ویژگی های بارز آن ها این است که به خود و دیگران دروغ می گویند و بر غفلت خود نسبت به خطاها و اشتباهاتشان پافشاری می کنند.

انگیزه رفتار آنها این است که همیشه و به هر قیمت ممکن باید نسبت به خود احساس خوبی داشته باشند و به نشانه هایی که حاکی از گناه و نقص در وجود آنان است ، اهمیتی نمی دهند.

آنها به جای بهره گیری از این نشانه ها در جهت اصلاح خود، با تلاش بسیار زیاد سعی می کنند نشانه ها را محو و نابود سازند.

این افراد با تمام قدرت، خواسته های خود را بر دیگران تحمیل می کنند تا بدین ترتیب از وجود بیمار خود محافظت کنند و با محو نشانه ها و سرزنش دیگران مرتکب خطاهای بیش تری می شوند.

ام.اسکات پک - در ادامه راه کم گذر


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: