تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - زیبایی
زیبایی

ورای زیبایی ، علم و دینی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران - عارفانه هانوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: