تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - دوستی
دوستی

سوامی یوکتشوار خطاب به شاگرد خود ژراماهانسا یوگاناندا می گوید :

من از حالا تا ابد دوست تو خواهم بود، اعم از اینکه در پست ترین سطح ذهنی باشی یا در متعالی ترین سطح خرد.

حتی اگر مرتکب خطا شوی دوست تو باقی خواهم ماند، چی میدانم در آن زمان بیش از هر وقت دیگری به من نیاز خواهی داشت.

شری شری سوامی شری یوکتشوار جیری - جلسات تدریس


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: