تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - زیبایی
زیبایی

زیبایی، نگاره ای نیست که ببینیدش یا نوای که بشنویدش،

بلکه نگاره ای است که می توانیدش دید گر چه چشمانتان بسته باشد،

و نوایی است که می توانیدش شنید گرچه گوش هاتان بسته باشد.

زیبایی ، شیره تنه پر شیار درخت نیست ، و نه بالی که به چنگالی بسته باشد،

بلکه باغی است همیشه بهار و فوج فرشتگانی است همیشه در پرواز.

جبران خلیل جبران - عارفانه ها


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: