تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - عشق
عشق

آیا از گوناگونی ادیانی که بشریت پیروشان بوده است ناراحتید ؟
آیا در دره باورهای متخاصم گم شده اید ؟
آیا گمان می کنید که آزادی خروج از دین ، کم زحمت تر از یوغ تسلیم است و آزادی مخالف امن تر از قلعه عدم مخالفت ؟
اگر چنین است، پس زیبایی را آیین خویش قرار دهید و او را ستایش کنید، زیرا که او مصنوع مشهود، آشکار و کامل خداوند است. کنار بگذارید آن کسانی را که دینداری را بازیچه ساخته اند، گویی که دین حقه ای است برای پیوند آزمندی و جهل. در عوض ایمان بیاورید به الوهیت زیبایی که توامان، آغاز ستایش زندگی و سرچشمه عطش سعادت است

جبران خلیل جبران - عارفانه هانوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: