تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - در باب عشق
در باب عشق

بی خوابی مرا رنجور کرده است. من عاشقم و حقیقت عشق ، نیرومند است. ممکن است خسته باشم اما هرگز نمی میرم...

من عاشقم...

جبران خلیل جبران - قلب تو شاعری استنوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: