تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - زندگی
زندگی

مردم برده زندگی هستند و این بردگی است که روزهای آنها را از اندوه و ناکامی سرشار می سازد و شب آنها را آکنده از اشک و غصه می کند.

و من دریافتم که این بردگی کور ، امروز مردم را به دیروز پدران و مادرانشان پیوند می زند. این پیوند آنها را به سنتها و رسوم کهن تسلیم می کند. تو گویی که ارواح باستانی در کالبدهای تازه دمیده می شود ...

جبران خلیل جبران - قلب تو شاعری است


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: