تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - حقیقت
حقیقت

هرکه گناه خود را بپوشاند ، برخوردار نخواهد شد ، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت.

کتاب مقدس - امثال سلیمان - ۱۳-۲۸


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: