تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - صلح
صلح

کسیکه با اندیشه و گفتار و کردار با بدی پیکار کرده و با دست و زبان از پیشرفت بدی بکاهد یا یکی از بدکاران را براه راست رهبری کند چنین کسی خشنودی خداوند را فراهم ساخته و از یاوران نیکی بشمار است

زرتشت - یسنا ۳۳ بند ۲


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: