تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - غلبه بر وسوسه
غلبه بر وسوسه

امیال بی رحم ترین دشمن بشر است. آدمی نمی تواند امیالش را فرو نشاند. فقط یک میل و خواسته داشته باشید، شناخت حضرت حق. از آنجا که شما فقط از احساس تشکیل نشده اید ، ارضای امیال حسی نمی تواند رضایت خاطر شما را فراهم آورد. امیال صرفاً خدمتگزاران شما هستند نه خویشتن شما.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - گفته های یوگاناندا


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 6 مرداد 1386 و ساعت 07:07 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: