تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - طریق عادلان
طریق عادلان

لیکن طریق عادلان مثل نور مشرق است که تا نهار کامل روشنایی آن در تزاید می باشد.

کتاب مقدس - عهد قدیم - امثال سلیمان ۱۷-۴نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: