تبلیغات
سخنی تازه برای امروز - تدبیر
تدبیر

جایی که تدبیر نیست مردم می افتند، اما سلامتی از کثرت مشیران است.

کتاب مقدس - امثال سلیمان - 14-11


نوشته شده توسط شادمهر در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: