تبلیغات
سخنی تازه برای امروز
امید

در دل هر زمستان ، تپشی از بهار هست و در پوشش سیاه شب ، لبخندی از طلوع نمایان است.

جبران خلیل جبران - تندیس پیامبر


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
آفرینش

هر آنچه در زمین است ، مطابق با قانون طبیعت بنا شده است . و از این قانون ، شکوه و لذت آزادی پدیدار می گردد.

جبران خلیل جبران


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
عشق و عقل

شایسته آن است منطق و شوق یا عقل و عشق همچون دو مهمان عزیز در خانه شما با هم زندگی کنند. بی گمان شما مهمانی گرامی تر از مهمان دیگر نخواهید داشت. زیرا هرکس به یکی از آنها بیشتر عنایت کند ، مهر و ایمان هر دو را از دست خواهد داد.

جبران خلیل جبران - تندیس پیامبر


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
شکوفایی

چنانچه هسته باید نخست دل خاک را بشکافد تا راز دلش در آفتاب عریان شود ، آدمی نیز باید رنج شکافتن را بشناسد تا به شکفتن رسد.

جبران خلیل جبران - تندیس پیامبر


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
عشق

درود بر شما ای لبهایی که درود را ادا کردید ، در حالیکه طعم تلخ بدرود را می چشید.

جبران خلیل جبران - تندیس پیامبر


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
تلاش

اگر در حال حاضر برای رشد معنوی خود تلاش می کنید ، بدانید که در آینده همه چیز در جهت بهبود سیر خواهد کرد.

شری شری سوامی شری یوکتشوار جیری - زندگی نامه یک یوگی


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
حرکت با خداوند

در زی روز هر قدر هم کار کرده باشید ، هرگز بدون توجه عمیق به حضرت حق به بستر نروید. شما نخواهید مرد. اما در صورت لزوم برای خداوند بمیرید.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - سخنرانی


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
حرکت با خداوند

خداوند به نحوه اندیشه های ما آشنا است. و تا زمانی که واپسین آرزوهای دنیایی خود را تسلیم او نکنیم ، خودش را به ما نشان نمی دهد، تا این که از او بخواهیم هدایتمان کند و در اختیارمان گیرد.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - سخنان یوگاناندا


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
حرکت با خداوند

هیچ راهی برای وصل به عشق الهی وجود ندارد جز تسلیم امر او شدن ، و با تسلط یافتن بر ذهنتان خواهید توانست تسلیم شوید.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - شور عشق الهی


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
حرکت با خداوند

مهم ترین وظیفه انسان به یاد داشتن حضرت حق است.

سحر گاه نخستین کار شما باید مراقبه باشد. و همواره در این اندیشه باشید که چگونه می توانید زندگی تان را در راه خدمت با او بگذرانید. و این چنین است که تمامی طول روز را سرشار از سرور الهی خواهید بود.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - مجله یوگودا


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
خداوند

الهی نزد تو می آیم ، چون تو استاد آفرینشی ، و دست بردار نیستم تا زمانی که با من لب به سخن بگشایی و چنان کنی که حضور تو را احساس کنم. بی تو زندگی مباد.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - جستجوی ابدی انسان


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
خداوند

خداوند دست یافتنی است. با صحبت کردن راجع به حضرت حق ، توجه کردن به گفته های او در نوشتار ، اندیشیدن به او، حس کردن حضور او در مراقبه ، به مرور خواهید دید که آن چه غیر واقعی بوده ، واقعی خواهد شد، و دنیایی که شما فکر می کنید واقعی است ، فرو خواهد ریخت. هیچ سروری بالاتر از حس کردن خداوند وجود ندارد.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - جستجوی ابدی انسان


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
خداوند

یک بار وقتی که به مراقبه نشسته بودم ، صدای خداوند را شنیدم که زمزمه می کرد : تو می گویی که من از تو دورم ، ولی این تو هستی که به درون نمی آیی. برای همین می گویی از تو دورم. من همیشه این جا هستم. اگر داخل شوی مرا خواهی دید. من همیشه این جا هستم و آماده برای سلام کردن به تو.

شری شری پراماهانسا یوگاناندا - جستجوی ابدی انسان


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نگرش

رهایی ، شناخت حضرت حق به عنوان دهنده ، بردباری مداوم به اضافه مراقبه ، تنها قاعده زندگی است که یک شاگرد به آن نیاز دارد.

و تا زمانی که در یکی از این سه دستور غفلت کنیم ، دچار کمبود معنوی هستیم و از غالب آمدن به این کمبود عاجزیم.

شری شری جیاناماتا - زندگی و نامه های یک قدیس


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
شناخت

شخصی که همسایه خود را چاپلوسی می کند ، دام برای پایهایش می سازد.

امثال سلیمان - عهد قدیم - کتاب مقدس


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
حکمت

کسی که حکمت را دوست دارد ، پدر خویش را مسرور می سازد ، اما کسی که با فاحشه ها معاشرت کند ، اموال را تلف می نماید.

امثال سلیمان - عهد قدیم - کتاب مقدس


نوشته شده توسط شادمهر در شنبه 17 شهریور 1386 و ساعت 12:09 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ امید+ آفرینش+ عشق و عقل+ شکوفایی+ عشق+ تلاش+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ حرکت با خداوند+ خداوند+ خداوند+ خداوند+ نگرش+ شناخت

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7